PRIVACYVERKLARING

 

VOF AtelierVelp, handelend onder de naam Studio26, vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Studio26 wil daarnaast open zijn over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt. Daarom vind je hieronder een toelichting, zodat je precies weet welke gegevens we verzamelen en wat daarmee gedaan wordt. Voorop staat dat Studio26 zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als je je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door Studio26, neem dan gerust contact met ons op!PERSOONSGEGEVENS

Studio26 verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je (of een ouder/voogd) deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verzamelen we gegevens van vast personeel, ingehuurd personeel, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten, (potentiële) cursisten, auditanten, studenten, samenwerkingspartners, zakelijke klanten, klanten van de webshop, bezoekers van voorstellingen, leden van de nieuwsbrief en het relevante netwerk.

 

Van deze groepen personen verwerken wij onder andere de naam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, kopie ID, kopie VOG, CV, IP-adres, internetbrowser en apparaattype. We verwerken (of laten verwerken) in beperkte mate bijzondere persoonsgegevens, zoals ziekteverzuimgegevens en inkomensgegevens middels een kopie van een GelrePas of aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds. 

 

Bovenstaande gegevens worden niet altijd noodzakelijkerwijs allemaal verwerkt; we verwerken alleen de gegevens waarvoor toestemming is verkregen of die wij voor het uitvoeren van een overeenkomst, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang noodzakelijk achten. Voor het verwerken van een aantal gegevens ben je verplicht toestemming te verlenen aan ons, opdat wij de activiteiten voortvloeiende uit een aankoop, abonnement of overeenkomst goed uit kunnen voeren. Je behoudt het recht om de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken.

VERWERKINGSDOELEN 

 

We verwerken jouw persoonsgegevens mogelijk voor een of meerdere van de onderstaande bedrijfsdoeleinden. Jouw gegevens worden niet automatisch voor alle doeleinden tegelijkertijd gebruikt. We gaan zorgvuldig om met ieders privacy en verwerken de gegevens alleen voor de doeleinden die wij noodzakelijk achten.

  • Administratie en organisatie – bijvoorbeeld het verwerken voor welke les je staat ingeschreven, voor welke workshop of auditie je je hebt aangemeld of aan welke voorstelling je meedoet.

  • Financiële administratie – bijvoorbeeld voor het incasseren of factureren van je lesgeld of een afgenomen dienst of het aanvragen van een kortingsregeling voor jou.

  • Klantvriendelijkheid – bijvoorbeeld het contact opnemen om je te informeren over een gewijzigde les, het meedoen in een voorstelling of het toelichten van de offerte. 

  • Goed werkgeverschap – bijvoorbeeld het uitbetalen van je loon, het regelen van je pensioen of het uitkeren bij ziekte.

  • Promotie – bijvoorbeeld het bekendmaken van onze activiteiten, het doen van aanbiedingen of versturen van een nieuwsbrief.

  • Onderhoud netwerk – bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met oud-leerlingen, oud-deelnemers, oud-studenten en oud-docenten om je uit te nodigen bij een speciaal evenement, in te huren als vervangend docent of om je een leuke kerstkaart te sturen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn varieert, afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken, tussen de 4 weken en 10 jaar na het einde van de dienstverlening. 
 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Jouw gegevens worden verwerkt door ons vaste en ingehuurde personeel en worden dus niet zomaar gedeeld met derden. Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtvaardigd belang. Bij ‘derden’ kun je denken aan de leveranciers van onze e-mailhosting en website, documentenopslag, ons cursistenadministratiesysteem, ons personeelsadministratiesysteem en ons boekhoudprogramma. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zogenaamde subverwerkers, sluiten wij een verwerkersovereenkomst en/of maken wij goede afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio26 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jouw gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

 

BEVEILIGING
 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en doen er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor hebben wij passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Maatregelen
Een voorbeeld hiervan is dat wij onze apparaten, systemen en software hebben beveiligd met een sterk wachtwoord en waar mogelijk tweestapsverificatie. Ook hebben wij ons personeel goed geïnformeerd en geïnstrueerd, ons wifinetwerk goed beveiligd en hebben we een papierversnipperaar op ons kantoor. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat, wat je kunt herkennen aan het slotje in je browser. Hiermee zijn de gegevens die je invult op onze website, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een cursus of het aankopen van een ticket voor een voorstelling in de webshop, beveiligd. 


E-MAILBELEID

Wij sturen regelmatig e-mailberichten. Vaak zijn dit berichten waar geen afmeldmogelijkheid voor bestaat. Dit soort berichten zijn geen direct marketing, omdat ze geen reclamedoeleinde hebben. We proberen je dan te informeren over belangrijke zaken omtrent de dienst die je bij ons afneemt, zoals het cursusaanbod, een voorstelling, een evenement, het huren van een ruimte of anderszins. Of we bevestigen een inschrijving, opzegging, aanvraag, offerte of versturen bijvoorbeeld een e-ticket naar aanleiding van jouw online aankoop. 

Ook gebruiken we jouw e-mailadres mogelijk voor het versturen van de digitale nieuwsbrief. Indien je niet langer wenst dat jouw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief, dan kun je je onderaan de nieuwsbrief afmelden en verwijderen uit onze nieuwsbriefdatabase.


WEBSITE EN COOKIES

 

Studio26 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Functionele cookies
De zogenoemde functionele sessiecookies worden gebruikt voor het leveren van services of om jouw voorkeursinstellingen op te slaan. Bijvoorbeeld voor het onthouden van producten die je tijdens het online winkelen in onze webshop aanschaft, of het onthouden en doorgeven van informatie die je invult tijdens het inlogproces of het invullen van webformulieren. 

 

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om jouw bezoek aan onze website te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze website bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina's en of de pagina's van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze website gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen. 

 

Cookies van externe partijen
Sommige cookies worden met instemming van Studio26 geplaatst door derde partijen met het doel bepaalde producten en diensten onder uw aandacht te brengen of om je rechtstreeks toegang te geven tot social media. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Google Analytics, Google Maps, Google AdWords of Facebook. Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die ze daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruikt, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en Studio26 heeft daar geen enkele zeggenschap over.Wil je meer weten over cookies? Ga dan naar http://www.allaboutcookies.org.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
 

WIFI

Wij maken het bezoekers van ons pand graag gemakkelijk. Wij bieden onze gasten daarom een wifi netwerk waar je zonder wachtwoord gebruik van kunt maken. Wij wijzen je er echter op dat dit een onbeveiligd, openbaar netwerk betreft, waar mogelijk misbruik van gemaakt kan worden door hackers. We raden je daarom aan geen gevoelige informatie te delen via dit netwerk, zoals het inloggen bij je bank.

PRIVACYRECHTEN

Je hebt een aantal privacyrechten, waar we je graag op wijzen:
1. Recht op informatie > 
je hebt het recht om te vragen naar welke gegevens wij van jou verwerken en met wie wij deze gegevens delen.
2. Recht op inzage > 
je hebt het recht om jouw gegevens bij ons in te zien.
3. Recht op correctie en verwijdering > 
je hebt het recht om jouw gegevens te laten wijzigen door ons, bijvoorbeeld als je verhuist of een nieuw e-mailadres hebt. Ook heb je het recht om al jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Echter kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen waar wij moeten voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst.
4. Recht van verzet > 
je hebt het recht om ons te verzoeken je gegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het doen van aanbiedingen. 
5. Recht van bezwaar > 
je hebt het recht om een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als je denkt dat wij niet zorgvuldig omgaan met je gegevens.

Indien je je wilt beroepen op een van bovenstaande rechten, kun je dit schriftelijk kenbaar maken, door bijvoorbeeld een mail te sturen naar info@studio26.nl of het mailadres van jouw contactpersoon. Indien je vragen hebt, kun je met ons bellen via 026 – 3830422.

 

VRAGEN, KLACHTEN OF GESCHILLEN

 

Voor Studio26 is het niet wettelijk verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. Personen die vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, kunnen terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke van Studio26. De directie vormt de eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking, vertegenwoordigd door Esther Mast en Hanneke van der Weele.
 

Contactgegevens 
Studio26
Larensteinselaan 26-d
6882 CT Velp

026-3830422
info@studio26.nl

KvK-nummer 09087524

 

WIJZIGINGEN


Studio26 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Studio26
Mei 2018
v.1.1