7 mei 15.30 uur
speelt in Studio26
Sabine van Boven
Het Achterhuis
In mei & juni staan
er diverse amateur-
voorstellingen gepland.
Bekijk de agenda!
Zondag 14 mei
Studio26 kleurt GROEN!
Voorstellingen om
14.30 en 16.30 uur
186