Yuverta opleidingen

Studio26 is nauw verbonden met Yuverta mbo-opleidingen in Velp. Niet alleen als buren op landgoed Larenstein, maar ook als samenwerkingspartners in het onderwijs.

Vaklessen en keuzemodules
Studio26 verzorgt de praktijklessen algemene communicatie, digitaal ondernemerschap en de vierdejaars keuzemodule natuurlijk presenteren aan studenten van diverse Yuverta opleidingen. De lessen algemene communicatie worden gegeven vanuit het topsportdenken. Studenten ontwikkelen hun communicatieve vaardigheden vanuit de mindsetmethode en acteertechnieken. Bij het vak natuurlijk presenteren wordt naast het ontwikkelen van een goede houding en het leren overbrengen van een boodschap ook aandacht besteed aan het stemgebruik vanuit de zangtechniek. Bij keuzemodule digitaal ondernemerschap zet Studio26 haar expertise in op het gebied van cultureel ondernemerschap en de ervaring met het werken met zzp'ers. Naast Yuverta Velp, verzorgt Studio26 ook regelmatig workshops of showcases op andere Yuverta locaties in Nederland.

Evenementen
Ook levert Studio26 regelmatig een artistieke bijdrage aan diverse evenementen, zoals het geven van workshops of de inzet van een showcase tijdens de Yuverta personeelsdag of de netwerkbijeenkomst Yuverta Café. Tevens worden technici van Studio26 ingezet om de aula van de locatie in Velp om te toveren tot een theater voor diverse evenementen. 

Leslocatie
Tot slot heeft Yuverta Velp heeft een ruimte in hun gebouw beschikbaar gesteld als leslocatie voor de muzieklessen van Studio26. Tientallen leerlingen van Studio26 volgen wekelijks drumles in het volledig geïsoleerde drumlokaal.  

Yuverta Velp en Stuido26 zijn continue op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Momenteel zijn zij bezig met ontwikkelen van een aanbod in lessen op het gebied van podiumkunsten waar de studenten in hun vrije tijd aan kunnen deelnemen, of het inzetten van de biobrander van Studio26 als middel voor onderwijs omtrent biomassa, duurzaamheid en een circulaire economie.