Referenties

De afgelopen 20 jaar heeft Studio26 met veel scholen en onderwijsinstellingen samengewerkt, zowel in het basis-, voortgezet als in het middelbaar beroepsonderwijs. Het verzorgen van structurele lessen, het verzorgen van een workshop of een interdisciplinair scholenproject in de vorm van een projectweek, altijd passend bij de school of instelling. Hieronder een greep van de scholen en onderwijsinstellingen waarmee de afgelopen 8 jaar is samengewerkt. 

Basisonderwijs
Annie M.G. Schmidtschool – Arnhem
Brede School – Zaandam
C. van Leeuwenschool – Brummen
Daalhuizen – Velp
De Boomgaard - Dieren
De Holtbanck – Rheden
De Kameleon – Velp
De Lappendeken - De Steeg
De Ommelander - Arnhem 
De Troubadour - Arnhem|
De Wensvogel - Dieren
Dr. Willem Dreesschool – Arnhem
OBS Daalhuizen - Velp 
OLV van Lourdesschool – Arnhem
Prins Bernhardschool – Velp
Pieter de Jong school – Arnhem

Voortgezet onderwijs
Beekdal Lyceum – Arnhem
Maarten van Rossem College – Arnhem
Montessori College – Nijmegen
Olympus College – Arnhem
Scholengemeenschap Het Rhedens – Dieren
Stedelijk Gymnasium – Arnhem
Titus Brandsma College – Velp
't Venster - Arnhem

Mbo en hbo
CIOS, Rijn IJssel – Arnhem
CIOS, Friesland College Heerenveen 
D'drive school voor creatieve industrie, Friesland College – Leeuwarden
Gereformeerde Hogeschool/ PABO – Zwolle
Graafschap College – Doetinchem
Helicon Opleidingen – Velp, Vught
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – Arnhem
Rijn IJssel College – Arnhem