Visie

Studio26 is een niet-gesubsidieerde instelling. Ze is daarmee hét voorbeeld van een organisatie die cultureel ondernemerschap al vanaf haar start naleeft. Niet om er zelf beter van te worden, maar áltijd gericht op groei en verbetering. Een uitgebreider lesaanbod, een mooier gebouw met betere faciliteiten, professionelere docenten en hoger opgeleid personeel.

Vanuit die culturele ondernemersgeest hoopt zij in de toekomst verder te kunnen groeien. Zij streeft naar een verdere groei van het aantal cursisten binnen haar bestaande en eventuele nieuwe vestigingen. Verder ambieert zij een verdergaande samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Studio26 wil een podium voor creatieve industrie zijn. Een bloeiend centrum in de gemeente en omgeving waar kunst, cultuur, onderwijs en het bedrijfsleven samenkomen. Een centrum waar hoogwaardige kwaliteit en verbondenheid samengaan. Toonaangevend, inspirerend en een plek voor culturele vernieuwing.