Algemene voorwaarden webshop

1.      Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de producten uit de webshop, welke relateren aan activiteiten uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Studio26 en/ of Stichting Kunst in Beweging (verder samen genoemd als Verkoper).

2.      Alle door Verkoper, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Verkoper en door derden aan de klant gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie.

3.      Gegevens met betrekking tot de aanschaf van het product, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de klant, die door Verkoper worden geregistreerd in verband met de verstrekking van het product, worden opgenomen in een registratie conform de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Verkoper, wordt verwezen naar de privacyverklaring

4.      Met het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden webshop en gaat u een betalingsverplichting aan. De betaling wordt afgehandeld via iDeal.

5.      Tijdens de bestelprocedure krijgt u op uw scherm te zien of de reservering via iDeal succesvol is verlopen. Als niet alle stappen goed zijn doorlopen, zult u het product opnieuw moeten bestellen.

6.      De bestelling is definitief op het moment dat de betaling aan Verkoper door iDeal is geaccepteerd. Hierna kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

LESSEN
7.      De klant ontvangt het e-ticket zodra de betaling via iDeal op het bankrekeningnummer van Verkoper is geaccepteerd. Dit ticket is het toegangsbewijs voor de eerste les en dient volledig geprint meegenomen te worden naar de eerste les. Alleen op vertoon van dit e-ticket ontvangt de klant in de eerste les zijn strippenkaart ter vervanging van het e-ticket.

8.      Aangekochte strippenkaarten en/ of losse strippen dienen te worden gebruikt in de aangegeven periode. Verlopen strippenkaarten worden niet geaccepteerd en kunnen dus niet gebruikt worden in een volgende periode.

9.      Aangekochte strippenkaarten en/ of losse strippen dienen te worden gebruikt voor het lesaanbod waarvoor de aanschaf is gedaan. De strippenkaart en/ of losse strip is dus niet geldig bij een ander lesaanbod.

10.      Een eenmaal aangekochte strippenkaart en/ of losse strip kan niet worden geannuleerd. Verkoper neemt geen strippenkaarten en/ of losse strippen retour. Niet-gebruikte strippen zijn voor rekening van de klant; Verkoper restitutioneert deze niet.

11.      Verkoper behoudt het recht om lessen waarvoor de strippenkaart en/ of losse strip geldig is te cancellen bij onvoldoende opgave. Indien de strippenkaart hierdoor niet meer gebruikt kan worden, vindt er naar rato restitutie plaats.

12.      Een strippenkaart en/ of losse strip is leeftijdsgebonden. Er wordt onderscheid gemaakt in producten t/m 20 jaar (tot 21 jaar) en vanaf 21 jaar.

13.      Over de strippenkaart en/ of losse strip vanaf 21 jaar wordt 21% btw gerekend.

14.      Strippenkaarten en/ of losse strippen die alleen voor een bepaalde doelgroep geldig zijn (leeftijd, studenten) worden gecontroleerd aan de hand van legitimatie en/ of een geldige studentenpas.

15.      Een strippenkaart en/ of losse strip is niet overdraagbaar aan iemand anders en kan logischerwijs niet met iemand anders gedeeld worden.

16.      Afschrijving van het aantal strippen op de strippenkaart wordt per les bij de front office gedaan.

VOORSTELLINGEN 
17.      De kaartverkoop vindt uitsluitend plaats via de webshop van Verkoper.

18.      Een eenmaal aangeschaft ticket kan niet worden geannuleerd. Verkoper neemt geen tickets retour. 

19.      De bezoeker ontvangt het e-ticket zodra de betaling via iDeal op het bankrekeningnummer van Verkoper is geaccepteerd. Dit ticket is het toegangsbewijs en dient volledig geprint meegenomen te worden naar de voorstelling. Alleen op vertoon van dit e-ticket kan de bezoeker worden toegelaten tot de ruimte waar de voorstelling plaatsvindt.

20.      Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Verkoper of het personeel van het theater te tonen. In het geval van geschillen zal Verkoper zich inspannen een passende oplossing te zoeken. Gelieve in dat geval een mail te sturen naar info@studio26.nl

21.      Voor voorstellingen kunnen geen stoelnummers gereserveerd worden; er is sprake van een vrije zitplaats, al dan niet binnen een eventuele rang waarvoor het ticket is aangeschaft.

22.     Voor een rolstoelgebruiker kan Verkoper een ruimte reserveren. Voor de reservering van een rolstoelplaats dient u na de aankoop van uw e-ticket aanvullend een mail te sturen naar kaartverkoop@studio26.nl. Vermeld hierin de naam waarop u de tickets besteld heeft, het ordernummer en de naam, datum en tijdstip van de voorstelling.

23.      Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur te gebruiken tijdens de voorstelling.

AANSPRAKELIJKHEID

23.      Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen (o.a. kleding, instrumenten en vervoermiddelen) ondervonden tijdens lessen, workshops, vrije trainingen en voorstellingen in of nabij de locaties van Veroper of op een locatie van een voorstelling.

OVERMACHT

24.      Indien een voorstelling, workshop, les of andersoortig evenement waarvoor het e-ticket is aangeschaft niet door kan gaan door een tekortkoming die niet aan Verkoper kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt, vindt geen restitutie plaats. Onder dergelijke vormen van overmacht vallen o.a. ziekte en/ of annulering van het optreden door een artiest, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, epidemiee╠łn of andere gezondheidscrises, stakingen, brand, instorting, van overheidswege opgelegde voorschriften, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging en aanslagen etc.

Aansprakelijkheid Studio26 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen (o.a. kleding, instrumenten en vervoermiddelen) ondervonden tijdens lessen, vrije trainingen en repetities in of nabij de locaties van Studio26 of op een locatie van een voorstelling. - See more at: https://www.studio26.nl/cursussen/algemene-voorwaarden/#sthash.R74scixs.dpuf