Kleijn Tessa 750_1696 web

Tessa Kleijn

coördinator amateurschool

Tessa Kleijn heeft Nederlands gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft zich tijdens haar master gespecialiseerd in jeugdliteratuur. Tijdens haar studie volgde zij het programma van de Radboud Honours Academy, waar ze haar eigen bewerking van Hamlet schreef en regisseerde. Na haar afstuderen werkte ze een jaar als docent Taal en Taaldidactiek op de HAN Pabo.

Daarna is ze in opdracht van Studio26 als docent Nederlands werkzaam geweest bij Helicon MBO Velp en is ze als docent, regisseur en tekstschrijver betrokken geweest bij diverse kunsteducatieprojecten van Studio26. Momenteel is Tessa werkzaam als co√∂rdinator van de amateurschool.