Missie

Amateurkunst & vrije tijd
Bij Studio26 stimuleren we creativiteit en bieden we momenten van plezier bij al onze leerlingen met lessen op het gebied van dans, muziek, musical en circustheater. We streven er naar ze hiermee meer zelfvertrouwen te geven, zowel individueel als in een groep. We streven naar gelijkheid en houden het dan ook graag zo laagdrempelig mogelijk: iedereen kan meedoen, ongeacht de cultuur of (leeftijds)groep waartoe hij behoort. Altijd met het oog op de beste kwaliteit. Studio26 is niet zomaar een amateurschool – het is een school voor podiumkunsten, een ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen, een community.

Opleidingen & talentontwikkeling
Bij Studio26 stimuleren wij authenticiteit en talent bij onze leerlingen van de vooropleiding dans en studenten van de mbo-opleidingen. We bieden een plek om je talent te ontwikkelen, zodat je als podiumkunstenaar en als mens kunt groeien

Workshops & evenementen
Bij Studio26 zoeken we naar de verbinding tussen mensen en brengen we graag de juiste mensen bij elkaar. We zijn altijd op zoek naar duurzame samenwerkingsverbanden, zodat we samen een prachtig resultaat kunnen neerzetten bij een voorstelling, project of evenement. Vanuit een positieve mindset en een culturele ondernemersgeest altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Vanuit de expertise die we bij Studio26 in ruim 20 jaar hebben opgebouwd, geven we graag advies en helpen we een ander graag een stapje verder.

De organisatie
Bij het personeel van Studio26 zetten wij in op de talenten van mensen, zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan werken. We werken nauw samen, maar zijn zelfstandig ook erg sterk. We helpen elkaar en leren van elkaar. Samen verzetten we bergen werk. Studio26 streeft naar gelijkheid en heeft daarom een vrij platte organisatiestructuur.

Kernwaarden
creativiteit, authenticiteit, passie, plezier, talentontwikkeling, groei, ondernemerschap, innovatie, samenwerking en verbinding, kwaliteit en professionaliteit, gelijkheid.