Kosten

Voor de vooropleiding dans betaalt je een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de niveaugroep waarin je bent ingedeeld. Lees meer over de kosten >

Kosten vooropleiding dans

Vooropleiding dans 1 / MC1: 120 uur per jaar verdeeld over 35 lesweken € 600,-

Vooropleiding dans 2 / MC2: 150 uur per jaar verdeeld over 35 lesweken € 750,-

Aanvullende kosten

In verband met de verhoogde fysieke belasting adviseren wij je na toelating een dansmedische keuring te laten doen. Kosten hiervan worden, afhankelijk van de verzekering, in sommige gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed. De keuring is niet verplicht, maar wel raadzaam. Je krijgt dan een goed beeld van je eigen fysieke capaciteiten en eventuele beperkingen, wat belangrijk is in verband met blessurepreventie.

Betaling

De contributie voor de vooropleiding dans wordt betaald aan Stichting Kunst in Beweging (rekeningnummer NL84 ABNA 0406 2370 85). Je ontvangt hiervoor een factuur bij de start van het cursusjaar.

De reguliere lessen die je naast de vooropleiding volgt, betaal je apart aan Studio26 of aan een andere dansschool waar je lessen volgt.

289