Startsessie Sport- en beweegakkoord gemeente Rheden

VELP – Woensdagavond 13 februari vond de startsessie van het Sport- en beweegakkoord Rheden plaats. Verschillende partijen werken de komende twee jaar samen om sport en bewegen te stimuleren. Onze coördinator cursussen Tessa Kleijn was namens Studio26 aanwezig. Lees hier meer!

Het Sport- en beweegakkoord wordt samengesteld door verschillende partijen, waaronder het Sportbedrijf Rheden, gemeente Rheden en verschillende verenigingen en sportaanbieders uit de gemeente. De centrale vraag die zij stellen is: Hoe zorgen we dat we zo veel mogelijk mensen laten genieten van bewegen en sport en de voordelen ervan laten ervaren?

Tijdens de startbijeenkomst heeft Nannette Hagedoorn, sportformateur, het Sport- en beweegakkoord ingeleid en de thema’s waarop gefocust zal worden toegelicht. Daarna zijn er in groepen ideeën en initiatieven ter tafel gebracht, waarmee het Sport- en beweegakkoord zal worden ingevuld.

Tessa sloot aan bij het thema ‘0-4 jarigen – vaardig in beweging’. Tessa: “Het was een zeer geslaagde avond en een goede aftrap voor het Sport- en beweegakkoord. Er zijn inspirerende ideeën naar voren gekomen. We hebben onder andere besproken hoe we ouders het beste kunnen voorlichten en informeren, hoe we het aanbod in de gemeente laagdrempelig en toegankelijk kunnen maken en hoe we de jongste doelgroep in aanraking kunnen brengen met verschillende verenigingen en aanbieders van sport- en beweegactiviteiten.”

In mei 2020 zal het definitieve Sport- en beweegakkoord ondertekend worden voor de zomer en zullen de eerste initiatieven zichtbaar worden in de gemeente. Meer weten? 

372